Friday, December 29, 2006

Tá Físchraoladh Chumann Carad na Gaeilge ar YouTube

Tá dosaen scannáiníní, gach físchraoladh a rinne mé go fóill, ar fáil ar YouTube anois. Níl aon ghá le bogearra ar leith chun na físchraolta seo a fheiscint níos mó. Beidh siad ar fáil mar fhíschraolta fós, freisin. Agus le cúnamh Dé, beidh níos mó ann sa bhliain úr.

There are a dosen short movies, every vodcast that I've made so far, available on YouTube now. Thre is no need any more for special software to see them. They will still be available as vodcasts, too. And, God willing, there will be more in the new year.

Click here to see 'Playlist: Físchraoladh Chumann Carad na Gaeilge' on YouTube

Labels: