Thursday, March 30, 2006

Bandwidth

When you want to watch our vodcasts, or listen to our podcasts, it is best if you download them first. That way, if you want to hear them again, you have it on your computer already. We exceeded our bandwidth usage this month, and so the vodcast wasn't available for a few days. I have moved them to another site, which is unfortunately slower, but at least works. As things get older, I will migrate them to this site (archives.org). Not sure if I will put everything there or not.

Saturday, March 25, 2006

The Mass in Irish

Podcasts 26 and 27 are about the Irish language Mass we attended on St. Patrick's Day. Here is the Text of the Mass. You might want to try and follow along. Part 2 (#26) starts with the Creed (an Chré).

The Philo-Celtic Society does not promote any religeon or any political cause. But we do recognize that such things exist, and are making this available to anyone who is interested. Whether you are Catholic or not, we hope you find it interesting.

Thursday, March 16, 2006

Podcast 24: Hilary NY

A conversation with Hilary NY (Hilary Mhic Shuibhne).

Even though we both live in NY, it was plenty difficult for us to get get together, but we finally succeeded! A conversation with Hilary about Daltaí na Gaeilge (weekends they run, her being a teacher for them), Irish language night at the Kerry Association, her 'hedge school,' the St. Patrick's Day parade in NY, her blog, Hilary NY, and a few other things, phew! It's nice to get to know better one of our Irish language bloggers. Hopefully, before long, others will become better known to us!

Our Irish is not perfect all the time, of course. At the end I made a mistake. Oireann a guth agus a pearsantacht don scríobhnoireacht a dhéanann sí. Oh well!

Wednesday, March 15, 2006

vodcast 4 - transcription

Iarnród Inse Fada.
Tá an traein ag imeacht.
Traein fhada is ea é [í].
Traein leictreach is ea é [í].
Ceann difriúil an ceann seo.
Ceann Diesel atá ann.
Uaireanta bíonn an Diesel ar chúl na traenach, go háirithe ar na cinn nua dhá urlár.
Go minic, bíonn sé ar dhuine traenacha a mhalartú ag an stáisiún lárnach i Jamaica, Queens.
...
Foirgneamh ard.
An stáisiún traenach i mBrooklyn.
Síos an staighre liom go dtí an traic anois.
Feicfidh mé anois an bhfuil Gaeilge ag aon duine eile ar an traein seo.
...díomá = dissapointment
Ní raibh an uair seo, ach mise amháin (le Gaeilge ar an traen).
B'fhéidir ar an chéad traen eile. Cá bhfios? Feicfimid.
An bhfuil Gaeilge ag aon duine anseo ar chor ar bith?
Gearóid: Dia duit! Cén chaoi a bhfuil tú?
Séamas: Tá mé go han-mhaith.
G: Cá raibh tusa?
S: Ó, bhí mé ar an traen roimhe seo.
G: Ó, agus bhí mé deireannach - gabh mo leithscéal.
S: Ah, agus bhí súil agam bualadh le duine ag a bhfuil Gaeilge ar an dtraein, agus bhí díomá an domhain orm.
G: Rinne mé mo dhícheall...ach bhí mé ag cóipeáil (copying) do mo rang, agus, a bhfuil - tá a fhios agat go bhfuil An Caighdeán as - as cló!
S: Tá.
G: Mar sin bhí orm cóipeanna a dhéanamh de. S: Nach ait an rud sin!
S: Bhuel, pé scéal, is maith an rud duine le Gaeilge a fheiscint ar an dtraein, ar an Iarnró- ar Iarnród Inse Fada, agus fáilte romhat go Babylon!
G: Go raibh maith agat, a Shéamais.

Saturday, March 11, 2006

The Long Island Railroad, Bagpipes and Neosels

Our fourth video cast is about the Long Island Railroad. We watch trains on the platform in Babylon, take the train through the central station (where people change trains) in Jamaica, Queens, and then later take the train home from Brooklyn. I look for Irish speakers on the train. Watch the video to see what happens!

Our 23rd podcast starts with some horrible noises made by people trying out the Galician pipes - people who don't know how to play them. Then I talk with Marty Neosel. He is an American who learned his Irish in America - from his mother. Later, I talk with his Mother, Bridget, who is from Tuam in Gallway, but has been in the US since 1957. They don't get to practice their Irish often, but they do keep it going!

Friday, March 10, 2006

What are you missing?

If you aren't already able to follow the Irish only podcasts and video casts from The Philo-Celtic Society, maybe we can give you a hand. This site will be to give you some hints, synopsis and vocabulary.

Here's a brief summary of our first 3 video casts (see links).

Video cast 1: A piece of cat sh*t in the garden.
Hey, if we start with that, it can only get better, right?
Since this is short, here is a transcription:
Tá mé ag siúl trasna an chlóis, i dtreo an ghairdín, taobh thiar de mo theachsa,
agus cad tá ann, i lár an ghairdín, ach seanphíosa caca!
Cac cait atá ann. Bhuel, glanfaidh mé suas é seo, agus ardóigh mé é ar an sluasaid bheag seo...muis... agus, uh, bhuel, tagann na cait isteach trí pholl atá faoin gclaí, taobh thiar den chrann sin. Sin é an poll.
Agus, uh, bhuel, tá mé ag siúl trasna an linn snámha (mistake - trasna was the wrong word), agus, uh, thar an linn snámha (fixed!), agus i dreo an bhruscair, agus, uh, tá mé a ardú chlúdach an bhruscair, agus slán leat, a chaic, agus slán libh a chairde!

OK, that one's pretty crappy!

Video cast 2:
This one is about Bocci Bombing.
Transcription:

Liathróidí Bocci.
Tithe aráin sinséir.
Iarsmaí (remains) na dtithe aráin sinséir.

Sea, tharla sé de thimpiste an chéad uair. Bhí cóisir againn - breithlaethanta na bpáistí a bhí ann. Ach roimhe sin, chuireamar tithe aráin sinséir amach do na héin. Agus bhí cluiche Bocci ar siúl ag an gcóisir, agus thit liathróid an teach sin. Sin mar a thosaigh sé!


Ag buamáil na....ó! Sin é! Ú!
Ath-lódáiligí! Is féidir libh iad a ath-thógáil! Ní an damáiste chomh dona sin!

A haon, a dó, a trí...
Rinne sé sin gnó!

Sea, sin an traidisiún atá againn, gach aon bhliain, ag buamáil na dtithe aráin sinséir. Agus is mórán spraoi é!

Videocast 3: Big machines.

Transcription:

Maraon le gach aon bhuachall, is breá liom na crainn tógála, agus meaisíní móra, go háirithe trealamh tógála.

Tá meaisíní móra ar fud na háite i mBrooklyn i Nua-Eabhrac. Ag an gcalafort, tá craenacha móra, a thógann coimeádáin (containers) ó na longa, agus a chuireann iad ar loraithe (trucks).

Úsáidtear iompróir mór chun na coimeádáin a iompair, agus iad a chur ar na leoraithe.

Nuair a dhéantar foirgnimh, is minic go n-úsáitdear túrchraenacha, túrchraenacha a thógálann iad féin (tower cranes that build themselves). Agus seo cúpla dán ar an ábhar sin (and here are a few poems on that subject).

The poems are in An File ar Buile, by Séamas Ó Neachtain. They are in Irish and in English on facing pages. They are also available on
CD.

Seo i mBrooklyn. Tá siad ag tógáil ruda nua. Níl a fhios agam cad é. Tá poll mór ann, agus tá siad á thochailt.

Ag déanamh poill mhóir.

Meaisín mór.

Poll domhain, atá [agus tá] siad á dhéanamh. (OK, I did this in one take!) Is breá liom na meaisíní seo. Nach iontach iad!

Sea, nach suimiúil iad, na meaisíní tógála móra!

How did you do?