Saturday, May 23, 2009

Samhradh, Samhradh, Seoladh Irisleabhair...Scapaigí an scéal!

Labels:

Friday, May 22, 2009

Seolfar An Gael i Nua-Eabhrac

Seolfar An Gael ag Ard-Chonsalacht na Éireann i gcathair Nua-Eabhraic ar an 12ú Meitheamh um 7:00 i.n. Nochtfar an chéad eagrán nua de irisleabhar stairiúil Chumann Carad na Gaeilge, agus beidh sé ar díol ann don chéad uair.

An Gael will be launched at the Irish consulate in NYC, June 12th at 7:00 pm. The first new edition of the historic magazine of the Philo-Celtic society will be revealed, and it will be on sale for the first time.

Seo a bhfuil in eagrán an tsamhraidh:
Eagarfhocal
Coiriú Coirp - gearrscéal le Seán O’Connor
Dánta le Simon Ó Faoláin
Cé Sinne? - Stair Chumann Carad na Gailge agus An Gael, le Gearóid Ó Ceallaigh
Dánta le Proinsias Mac a’ Bhaird
Cuitiliú - gearrscéal le Panu Petteri Höglund
Dánta le Seán Ó Coistealbha
Tuairisc Ó Cheanada le Allyson Reid
Bliain Úr San India - Gearrscéal le Proinsias Mac a’ Bhaird
Dánta le Rút Ní Mhaolfhabhail
Dán le Ciarán O’Rourke
Eachtra i Nua-Eabhrac, le Hilary Mhic Suibhne
Dánta le Séamas Ó Neachtain
Fonn an Phíobaire - Colún faoin gceol le Lugh De Paor
Ón Anallód - radharc ar an saol a chuaigh thart

Beidh gach eolas faoin iris ar http://www.angaelmagazine.com/ ar ball. Níl sé ar fáil go fóill - ach beidh go luath, le cúnamh Dé!
All info about the periodical will be at...eventually. It's not available yet - but will be soon, God willing!

Labels:

Tuesday, May 19, 2009

Tá Ár Suíomh Idirlín ag Obair Arís

www.angaelmagazine.com ag feidhmniú i gceart arís. Má tá fadhb agat leis, buail ar 'reload' agus beidh sé ceart go leor (lcD).

If you still have trouble loading our website, just click reload and it should be fine.

Beidh eagrán an tsamhraidh 'sa channa' (críochnaithe, níl sa bhruscar!) an tseachtain seo, le cúnamh Dé!
The summer edition will be 'in the can' (finished, not in the garbage!) this week, God willing.

Labels:

Monday, May 18, 2009

An Gael ar an idirlíon

Tá fadhb ann lenár suíomh ag http://www.angaelmagazine.com/. Deiseofar é ar ball, le cúnamh Dé. Ach idir an dá linn, beidh gach eolas faoi ar fáil anseo.

We're having problmes with our website. It will be fixed eventually, God willing. In the meantime, all information will be available here.

Tá eagrán an tsamhraidh beagnach ullamh! Tá sé ag teacht faoi cheann cúpla seachtain!
The summer edition is almost ready! It's coming within a couple of weeks!

Labels: